การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 1/2561

          มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา  จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 1/2561   เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมพงศ์ประยูร  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา  โดยมี ผศ.นายแพทย์ธวัช   ตันติสารศาสน์  เป็นประธานในการประชุม