สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

เลขที่ 76 หมู่ 1 ซอยสาธุธรรม ถนนเพชรเกษม 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร: 074-384455, 074-384456

โทรสาร 074-384457

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่การเดินทาง

 

ภาพแผนที่