ในปี พ.ศ. 2541 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนตาบอดเรียนร่วมจังหวัดสงขลา ได้ร้องขอต่อนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานกรรมการในขณะนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เพื่อจัดบริการการศึกษาแก่เด็กตาบอดในภาคใต้ตอนล่าง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตาบอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหา...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ส.ค.ส 2562
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561
อ่านต่อ...
IMAGE Pusat Akitviti Warga Emas (PSWE) Jejawi Perlis
วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561
Pusat Akitviti Warga Emas (PSWE) Jejawi Perlis           ยินดีต้อนรับ คณะกัลยาณมิตรจากประเทศมาเลเซีย Pusat Akitviti Warga Emas (PSWE) Jejawi Perlis ทุก ๆ ท่าน... อ่านต่อ...
IMAGE ยินดีต้อนรับคณะกัลยาณมิตรจากประเทศอินโดนีเซียที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่           ยินดีต้อนรับคณะกัลยาณมิตรจากประเทศอินโดนีเซีย... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง