ในปี พ.ศ. 2541 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนตาบอดเรียนร่วมจังหวัดสงขลา ได้ร้องขอต่อนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานกรรมการในขณะนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เพื่อจัดบริการการศึกษาแก่เด็กตาบอดในภาคใต้ตอนล่าง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตาบอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหา...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE โครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชาย ปี 2561
วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561
ความคืบหน้าอาคารหอพักนักเรียนชายโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่          ... อ่านต่อ...
IMAGE ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560          ... อ่านต่อ...
IMAGE น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม 2560
วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2560
                     มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง