ในปี พ.ศ. 2541 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนตาบอดเรียนร่วมจังหวัดสงขลา ได้ร้องขอต่อนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานกรรมการในขณะนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เพื่อจัดบริการการศึกษาแก่เด็กตาบอดในภาคใต้ตอนล่าง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตาบอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหา...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ
วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี... อ่านต่อ...
IMAGE ประกาศรับสมัครงานโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
วันจันทร์, 09 กรกฎาคม 2561
ประกาศรับสมัครงานโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา... อ่านต่อ...
IMAGE โครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชาย ปี 2561
วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561
ความคืบหน้าอาคารหอพักนักเรียนชายโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่          ... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง