ในปี พ.ศ. 2541 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนตาบอดเรียนร่วมจังหวัดสงขลา ได้ร้องขอต่อนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานกรรมการในขณะนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เพื่อจัดบริการการศึกษาแก่เด็กตาบอดในภาคใต้ตอนล่าง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตาบอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหา...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
วันพุธ, 25 กันยายน 2562
ประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เรื่อง  ประกวดราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า            ... อ่านต่อ...
IMAGE นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แผนที่ประเทศไทย
วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แผนที่ประเทศไทย           1.1 แผนที่มีขนาด 100x150 เซนติเมตร พิมพ์ 4 สี           1.2... อ่านต่อ...
IMAGE โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 คน
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง