ในปี พ.ศ. 2541 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนตาบอดเรียนร่วมจังหวัดสงขลา ได้ร้องขอต่อนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานกรรมการในขณะนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เพื่อจัดบริการการศึกษาแก่เด็กตาบอดในภาคใต้ตอนล่าง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตาบอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหา...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE มหกรรมทักษะวิชาการคนพิการทางการเห็นธรรมิกชนครั้งที่1
วันจันทร์, 17 กันยายน 2561
          Congratulations           ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ... อ่านต่อ...
IMAGE ร่วมสมทบทุนในการจัดทำห้องครัว
วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2561
          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จะจัดทำห้องครัวแบบมาตรฐาน... อ่านต่อ...
IMAGE ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ
วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง