สืบเนื่องจาก ...

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19)

ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจต่างๆ

ต้องหยุดชะงักลง ทำให้จำนวนผู้บริจาคและรายรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ครู และบุคลากรจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ "หมูแดดเดียว" เพื่อกระตุ้นการเพิ่มรายรับ

โดยจำหน่าย  ถุงละ 200 บาท ( ขนาด 400 กรัม

*บริการจัดส่งทาง kerry ค่าจัดส่งบวกเพิ่ม ถุงละ 50 บาท

สนใจสั่งซื้อ

โทรศัพท์ 043-512989

หรือทางกล่องข้อความ  เพจเฟสบุคโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

* จัดส่งฟรีในตัวเมืองร้อยเอ็ด