เรียนเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นสะพานบุญ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนพิการทางการเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคาร กสิกรไทย     329-2-10326-2

ธนาคารไทยพาณิชย์  562-2-15333-6

หรือ สแกน QR Code เพื่อบริจาค

สอบถามเพิ่มเติม 043-512989

Line : cfbtre

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.