เรียนเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นสะพานบุญ และเป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างโอกาส ให้นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

โดยท่านสามารถบริจาค

          ของใช้ในหอพักนักเรียน (หอพักหญิง)ตามรายการดังนี้

          1. เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

          2. ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง

          3. ถังน้ำ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถัง

          4. กะละมัง จำนวน 4 ใบ

          5. ถังน้ำ ขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 ถัง

          6. เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง


          หรือบริจาคเป็นทุนทรัพย์บัญชีเพื่อการบริจาค

          ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ธนาคาร กสิกรไทย     329-2-10326-2

          ธนาคารไทยพาณิชย์  562-2-15333-6

          หรือ สแกน QR Code ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

          ได้ทาง Inbox  Facebook โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด Line : cfbtre

          E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 043-512-988

          ** ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้

          **สอบถามเพิ่มเติม 043-512989