เรียนเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นสะพานบุญ และเป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างโอกาส ให้นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

โดยท่านสามารถบริจาค

          ของใช้ในหอพักนักเรียน (หอพักชายโต)ตามรายการดังนี้

          1. ที่นอนปิ๊กนิค จำนวน 2 ชุด

          2. ตระกร้าใส่เสื้อผ้า จำนวน 3 อัน

          3. รองเท้าแตะเด็ก+ผู้ใหญ่ จำนวน 1 โหล

          4. ถุงเท้าสีน้ำตาล ผู้ใหญ่ จำนวน 3 โหล

          5. ถังรองน้ำ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง

          6. สายยาง 15 เมตร จำนวน 1 มัด

          7. โต๊ะรีดผ้า ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัว

          8. เตารีด ไม่จำกัดจำนวน

          9. บานประตู จำนวน 3 บาน

          10. พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ตัว

          11. โรลออนระงับกลิ่นกาย ไม่จำกัดจำนวน

          หรือบริจาคเป็นทุนทรัพย์บัญชีเพื่อการบริจาค

          ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

          ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ธนาคาร กสิกรไทย     329-2-10326-2

          ธนาคารไทยพาณิชย์ 562-2-15333-6

          หรือ สแกน QR Code ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

          ได้ทาง Inbox  Facebook โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด Line : cfbtre

          E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 043-512-988

          ** ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้

          **สอบถามเพิ่มเติม 043-512989