รายการรับบริจาค

 

 

 

 

 

 

 

 

1498710191DSC 0021 800x534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียนพิการทางการเห็น

โดยท่านสามารถทำได้ดังนี้

 

 

      - เจ้าภาพสามารถนำอาหารมาเอง ตามจำนวนนักเรียน (101 คน)


      - ให้โรงเรียนจัดทำให้ โดยงบประมาณ ต่อ 1 มื้อ 2,500- 3,000 บาท

         (หากท่านประสงค์ระบุเมนูอาหาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 043-512989)

 

โอนเงินเข้าบัญชี 


ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวาภิบาล เลขที่บัญชี 329-2-10326-2 


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 562-2-15333-6

** โอนเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสาร หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ – ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ทางโทรสาร 043-512988 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน

** ใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้ **

ขอเชิญร่วมบริจาคทนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ

 

เบาะ และชุดยูโด นักเรียนพิการทางการเห็น

ราคาเบาะ ประมาณ 1,500 บาท / 1 ชิ้น

ราคาชุด ประมาณ 2,000 บาท / 1 ชุด

** สอบถามเพิ่มเติม 043-512989 **

 

โอนเงินเข้าบัญชี 


ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวาภิบาล เลขที่บัญชี 329-2-10326-2 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 562-2-15333-6

** โอนเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสาร หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ – ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ทางโทรสาร 043-512988 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน

** ใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้ **

 

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้อลูกโกลบอล

(อุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น)

ราคาลูกละ 5,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม 043-512989

 

โอนเงินเข้าบัญชี 


ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวาภิบาล เลขที่บัญชี 329-2-10326-2 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 562-2-15333-6

** โอนเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสาร หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ – ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ทางโทรสาร 043-512988 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน

** ใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้ **

 

เรียนเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นสะพานบุญ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่น้องๆ นักเรียนพิการทางการเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยสามารถบริจาค
สิ่งของอุปโภค – บริโภค เช่น นมพร้อมดื่ม รสจืด/เปรี้ยว/หวาน/นมถั่วเหลือง
ข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาล เกลือ พริก กระเทียม
สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผ้าอนามัย กระดาษชำระ ถุงใส่ขยะสีดำ ฯลฯ
หรือบริจาคเป็นทุนทรัพย์บัญชีเพื่อการบริจาค
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคาร กสิกรไทย 329-2-10326-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ 562-2-15333-6
หรือ สแกน QR Code
ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ได้ทาง Inbox Facebook โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
Line : cfbtre
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 043-512-988
* ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้ *
สอบถามเพิ่มเติม 043-512989