พิมพ์

          พันเอกจักรพงศ์  จันทน์สุทธิประภา รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และคณะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี โดยศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองพลทหารราบที่ 6 โดยมีนางเปรมจิต  สีแซก กรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อม ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับณ อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร

หมวด: กิจกรรม การดำเนินงาน
ฮิต: 1359