ประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการดำเนินงาน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 2/2562 

          เวลา 09.00  น.นายนุชากร  มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงาน สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2562 ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 วาระการประชุม และใจความสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย

          - แจ้งเรื่องการหมดวาระของคณะกรรมการดำเนินงานชุดปัจจุบัน ในเดือนมกราคม 2563

          - การจัดกิจกรรมระดมทุน ในเดือนกันยายน

          - รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละฝ่าย ในครึ่งปีแรกและ วางแผนการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง