กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

          นายเอกวิน  สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด พร้อมครู - เจ้าหน้าที่ นักเรียน ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงร่วมเดินขบวนพาเหรด เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จากนั้นช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยโดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดการแต่งกายตามตัวละคร ในวรรณคดีไทย ระบายสีภาพ และกิจกรรมอื่นๆ