ต้อนรับคณะสาวงาม ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์

ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ 2019

 

DSC 0017

 

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางเปรมจิต  สีแซกกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ

 

 สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร  บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


ร่วมต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ 2019


ในโอกาสที่มาพบปะ น้องๆผู้พิการทางการเห็น พร้อมมอบทุนการศึกษา 

 

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น