โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

เวลา 08.00 น.

ครูและบุคลากร นำนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด