โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในเดือน กรกฎาคม 2561

          จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด สโมสรโรตารีจังหวัด หอการค้าจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. - 12.30น. ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

กำหนดการ

เวลา 10.30 น. ประธานกล่าวคำอาศิรวาท

          - ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ

          - นายนุชากร มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ

          - พมจ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน

          - ประธานในพิธีกล่าวเปิด

          - ประธานในพิธี พร้อมด้วยเหล่าหาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด สโมสรโรตารีจังหวัด หอการค้าจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดของขวัญ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

          - กล่าวพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักเรียนตามลำดับ ดังนี้

          1. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

          2. นางสมจิตต์ ชาติบัญชากร ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด

          3. นางสาวนภาพร พวงช้อย นายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

          4. นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้นรับชมการแสดงลำโปงลางร้อยเอ็ดเพชรงาม

          - ประธานในพิธี และคณะ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน

          - เสร็จพิธี