รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 (2) เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เวลา 11.50 น.

นายเอกวิน  สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและขอบคุณ พันเอกธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 (2) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด