ทัศนศึกษานอกสถานที่

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.

          นายเอกวิน  สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด