กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

          นายเอกวิน  สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมี นางนิศากร  จิติวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมประกอบด้วย

  • ประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี
  • คณะครูนำนักเรียนสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ของตัวละคร
  • กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
  • แข่งขันท่องบท อาขยานและ การประกวด ระบายสี