พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

          เวลา 09.00น.นายเอกวิน  สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร

กิจกรรมประกอบด้วย

กล่าวคำบูชาครู นักเรียนนำพานดอกไม้ไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อ ครูผู้มอบวิชา ความรู้ให้

จากนั้น ให้โอวาท โดย

นางเปรมจิต สีแซก กรรมการ

นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการ

นายเอกวิน  สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการ

จากนั้นนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลง และ มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ