คอนเสิร์ตการกุศล 101 Blind Music 2018

 

 

21 02 61GOF 348 20180225 160720 800x533

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 18.00 น.


   นายนุชากร  มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

การจัด คอนเสิร์ตการกุศล101 Blind Music 2018


เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


เวลา 18.15 น. 


 นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด 


และให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ


บริษัท ห้างร้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตเมตตามากมาย


หลังจากนั้น รับชมการแสดงดนตรี 


จาก วง  


- Thai Blind Orchestra


- ศิลปิน อุ้ย/ฟา และวง S2S


ขอขอบพระคุณ ผู้อุปการคุณ


- จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ


- บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด มหาชน โดยคุณวิทูร - คุณวารุณี  สุริยวนากุล

- ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์  และครอบครัว


- โรงสีศรีแสงดาว โดยคุณวรินธร และครอบครัว 


- คุณธีระ  ชัยคณารักษ์กูล และครอบครัว


และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง


ขอขอบพระคุณ 


-  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยนายกบรรจง  โฆษิตจิรนันท์
ที่อนุญาตให้ใช้ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้


- บริษัท AIS  สนับสนุนน้ำดื่ม โดย คุณเพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย


-  บริษัท Gomu Family  สนับสนุนน้ำดื่ม

 

ขอขอบพระคุณ


- บริษัท พรีเมี่ยมออแกไนเซอร์ โดยคุณชัยพร  เศรษฐีธร


- พาวเวอร์ กราฟฟิก


- ชมรมช่างภาพ


ขอขอบพระคุณ


นางกรกนก  ศิริวงษ์
ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ

 


ขอขอบพระคุณ


นายนุชากร  มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงาน มูลนิธิธรรมิกชนฯ  สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด


นางเปรมจิต  สีแสก ผู้จัดการโรงเรียน คณะกรรมการ คณะทำงาน


ครู - เจ้าหน้าที่ และทุกท่านที่มีส่วน ทำให้งานในครั้งนี้

ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์