ปันรักเพื่อพี่ ทำความดีเพื่อพ่อ

 

DSC 0043 800x534

 

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
เวลา 08.30 น. 


คุณแม่เปรมจิต  สีแซก ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 


ให้เกียรติเป็นตัวแทนต้อนรับคณะ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

ภายใต้ชื่อกิจกรรม 


"ปันน้ำใจเพื่อพี่ ทำความดีเพื่อพ่อ"

 


โดยกิจกรรมประกอบด้วย


- การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชุด "ใกล้รุ่ง"


- ประธานกรรมการศูนย์ และตัวแทน มอบตู้บริจาค


- ตัวแทนผู้ปกครอง มอบสิ่งของ


- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

จากนั้นคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เยี่ยมชมการเรียนการสอน

และร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน


ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เมตตา นำความรัก ความปรารถนาดี


ที่สำคัญที่ได้นำกิจกรรมดีดี  เข้ามามอบให้เรา


หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับโอกาสดีดีเช่นนี้อีก ในโอกาสต่อไป