ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

01

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


     นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


นำนักเรียนพิการทางการเห็นและครู เจ้าหน้าที่ จำนวน 48 คน


เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง


การชมนิทรรศการครั้งนี้ มีส่วนที่จัดให้ผู้พิการทางการเห็นได้สัมผัสพระสุเมรุ


โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และรายละเอียด ตลอดจนอธิบายและนำสัมผัส

 

เพื่อให้นักเรียนพิการทางการเห็นได้เข้าถึงมากที่สุด และการเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ 


ต้องขอขอบพระคุณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  


เพื่อให้นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


ได้มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เหมือนประชาชนทั่วไป


และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์


ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทุกๆด้าน