คุณศรัญญา  เวียงนนท์และคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน

 

DSC 0012 640x427

 

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

คุณศรัญญา  เวียงนนท์ และคณะนำอาหารกลางวัน และขนม

มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


ในโอกาสครบรอบวันแต่งงาน 


ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านและคณะเป็นอย่างสูง