ประชุม ครู - เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กันยายน 2560

 

DSC 0047 800x534

 

   นางเปรมจิต  สีแซก ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

เป็นประธานในที่ประชุมครู - เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน 2560

ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 โดยมีครู - เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ ในเดือนกันยายน