เจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น วันที่ 3 กันยายน 2560

 

DSC 0036 800x534

 


คุณรุ่งวิทย์  สีแซก และครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น

นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด


ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านและคณะเป็นอย่างสูง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตา จากท่านอีก ในโอกาสต่อไป