คุณพิริยพงศ์ มาขุมเหล็กและคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน

 

DSC 0050 800x534

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2560


  คุณพิริยพงศ์  มาขุมเหล็ก และคณะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และ ไอศครีม


นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน


และคณะเป็นอย่างสูง