กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

 

 

58

      คุณแม่เปรมจิต สีแซก ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
จากนั้นผู้จัดการโรงเรียนกล่าวบทอาเศียรวาทเพื่อถวายความจงรักภักดี และ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จากนั้นให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2560


กิจกรรมประกอบด้วย


1. มอบเกียรติบัตร
ให้กับคุณแม่ของนักเรียน


2. ประกวดร้องเพลงวันแม่


3. ประกาศผลการเขียนเรียงความ


และ ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในช่วงบ่าย