เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน 31-07-60

 

DSC 0007 800x534

 

     ร้อยตรีเสนีย์  บุตตะกุล และคณะ นำเป็ดพะโล้ มาสมทบอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

 

และคุณปรวรรณ - คุณจินตนา นำขนมทองม้วนและขนมปังมาสมทบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

 

ขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้นำความรัก ความเมตตา มาให้นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้

 

หวังว่าท่านจะกลับมาอีกในโอกาสต่อไป