นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ปวส. ปี2 สาขาการบัญชี

ทำกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวัน

 

DSC 0028 800x534

 

นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 


ปวส.ปี 2 สาขาการบัญชี จำนวน 38 คน ทำกิจกรรม โครงการมื้อนี้เพื่อน้อง 


และทำกิจกรรมสันทนาการ ณ อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร


โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด