เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

 

DSC 0025 800x534

 

 

    คุณเพ็ญประภา  ฤทธิขันธ์ พร้อมครอบครัวคุณเพ็ญประภา  ฤทธิขันธ์ พร้อมครอบครัว


เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสทำบุญและคณะคุณณัฐวุฒิ  พารินรักษ์ สมทบขนม


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่าน


และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับมาอีกในโอกาสต่อไป