กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

 

DSC 0094 800x534

 

          ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

 

ทำบุญเนื่องในวันวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

 

ณ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

เวลา 10.00 น. นายสมบัติ  โพธิ์เกตุ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

 

จากนั้นพระภิกษุสงฆ์แสดงธรรมเทศนา ครู เจ้าหน้าที่ ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม

 

พระสงฆ์เดินนำเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และจากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล 

 

เวลา 11.15 น. เดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ