กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

 

 

 ภาพผู้อำนวยการถ่ายภาพร่วมกับคณะครู

 

 

    วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

          นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

กล่าวเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 กล่าวรายงานโดยนางนิศากร  จิติวงศ์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

ณ อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

 

หลังจากนั้นประกวด

- การแต่งกายนักเรียนตามวรรณคดีไทย ตามช่วงชั้น

- การแสดงละคร ตามช่วงชั้น

- ท่องบททำนองเสนาะ- แข่งตอบคำถาม

- ปั้นดินน้ำมัน

- ระบายสีภาพวาดตัวละครตามวรรณคดี

- เขียนตามคำบอก

- จัดนิทรรศการ ผลงานของสุนทรภู่