ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

 


DSC 0014 800x534

 

นายนุชากร มาศฉมาดล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 2