สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 49 หมู่ 10 บ้านสันติสุข ซอยจันโทภาสอุทิศ ถนนราชการดำเนิน

ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร: 043-512989

โทรสาร 043-512988

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่การเดินทาง