เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 ด้วยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จังหวัดมหาสารคาม,ร้อยเอ็ดมีนโยบาย ให้บริการด้านการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) มายังจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งตามภูมิประเทศที่ตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นทำเลที่เหมาะสมสามารถให้บริการได้ครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคอีสานและด้วยความเมตตาของ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัด...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครู
วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561
    ประกาศ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูปฏิบัติการสอน... อ่านต่อ...
เรื่อง ขยายการเปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการสอน
วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561
    ประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด   เรื่อง  ขยายการเปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการสอน  ... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง