เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 ด้วยมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดย นายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จังหวัดมหาสารคาม,ร้อยเอ็ด มีนโยบาย ให้บริการด้านการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) มายังจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งตามภูมิประเทศที่ตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นทำเลที่เหมาะสมสามารถให้บริการได้ครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคอีสานและด้วยความเมตตาของ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวราราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมตตาบริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ เพื่อการนี้เป็นจำนวน 5 ไร่ การดำเนินการระดุมทุนก่อสร้างอาคารจึงได้เริ่มขึ้นด้วยความเมตตาของพ่อเมืองในสมัยนั้น คือ นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กรุณารับเป็นประธานฝ่ายหาทุนก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารสำนักงาน - คลินิกตา อาคารหอพักและอาคารเรียน อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2537 ด้วยเงินบริจาคจากชาวไทยและมูลนิธิดาร์กแอนด์ไลท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ สถานศึกษาแห่งนี้ ยังได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE โปรโมชั่นพิเศษถึงสิ้นปี 2566 ! "จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสื้อ Give Care Share"
วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566
  โปรโมชั่นพิเศษถึงสิ้นปี 2566 ! "จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสื้อ Give Care Share" ตัวละ 100 บาท เท่านั้น !!!  ... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง