การเดินทาง  :  จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2  (ธนบุรี-ปากท่อ) 

                   เลี้ยวซ้ายสามแยกปากท่อ  ตรงมาอีกประมาณ 10  กิโลเมตร ถึงอำเภอเขาย้อย

                   สังเกตเห็นภูเขาด้านซ้ายมือ ผ่านแยกเขาย้อยประมาณ  1  กิโลเมตร  U-TURN

                   กลับรถหน้าโรงงานนันยาง  กลับรถแล้ววิ่งออกถนนเส้นนอกคู่ขนาน 

                   ผ่านธนาคารกรุงเทพประมาณ  300  เมตร เลี้ยวซ้าย  ตรงไปอีก 400  เมตร

                   ข้ามสะพานคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวา  ตรงไปอีกประมาณ 900 เมตร

                   โรงเรียนจะอยู่ด้านซ้ายมือ