"น้ำใจของท่านสานฝันคนตาบอดให้เรียนรู้และศึกษาสายวิทยาศาสตร์ "

ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี)

                   ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี เลขที่  731-0-11222-9

                  ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเขาย้อย เลขที่  599-0-23225-7

                  โทรศัพท์ 083-561603,081-7533389 โทรสาร 032-561604