โรงเรียนธรรมิกวิทยาจัดกิจกรรม กีฬาสีราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ โดย นายประสม  เนาวบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ทั้งนี้ นักเรียนจาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี (ชมรมต้นกล้า) จำนวน 50 คน เป็นไกด์รันเนอร์ และ นักเรียนจากโรงเรียนเขาย้อยวิทยา จำนวน 30 คน เป็นดุริยางค์ ประกอบการเดินขบวนกีฬาสี  และ มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษา เปิดซุ้มอาหารกลางวันจำนวน 10 ซุ้ม