โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศลประจำปี 2561 โดยมี คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม และ พลโทสัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขก ผู้มีเกียติ คุณปัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ พร้อมคณะ ,คุณรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ, คุณศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล   ผอ.สำนักอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี และ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน ในครั้งนี้กว่า 300 คน อีกทั้งในงาน ได้มีกิจกรรมตักไข่พาโชค และ กิจกรรมออกร้านอาหารจาก ผู้มีจิตศรัทธา  อีก 15 ร้านค้า ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561