โรงเรียนธรรมิกวิทยา ได้จัดกิจกรรม มหกรรมทักษะวิชาการคนพิการทางการเห็นธรรมิกชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 CFBT ACADEMIC SKILLS CONTEST FOR  BLIND  STUDENTS ในวันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2561

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเครือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในแต่ละทักษะจำนวน 11 โรงเรียน  มีผู้ร่วมงานจำนวน 300 คน                                                    โดยมี นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม    และได้รับจากเกียรติจาก นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้