ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์

มะค่าแต้

ลักษณะทั่วไป  ไม้ต้นสูง 10 ถึง 25 เมตร เปลือกสีเทา แตกเป็นสะเก็ด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ  ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ผลเป็นฝักคล้ายรูปไข่ ผิวมีหนามกระจาย  มีเมล็ด 1 ถึง 3 เมล็ด กลม สีน้ำตาลดำ

ขยายพันธุ์  โดยเมล็ด

ประโยชน์ เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ แข็งแรง ทนทาน ทนมอดปลวกได้ดี ใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องมือการเกษตร ไถ คราด ฝักและเปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกเครื่องหนัง