ต้นไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

อะราง

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นสูง 15 ถึง 30 เมตร เปลือกเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ สีเทาหรืออมน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ดอกแบบช่อกระจะ ห้อยลงสีเหลือง ผลเป็นฝักแบน สีน้ำตาลแดง เมล็ด 4 ถึง 8 เมล็ด

ขยายพันธุ์  โดยเมล็ด