Bootstrap Example

โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" และทรงเขียนความหมายให้ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี" โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ได้มีพระกระแสรับสั่งในเรื่องนี้ไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ขอรับการสนับสนุน ทุนการศึกษาให้กับลูกหลานตาบอด
วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562
🔔 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนธรรมิกวิทยา “( สอนคนตาบอด ) 📌ขอรับการสนับสนุน... อ่านต่อ...
IMAGE ประกาศผลสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการศึกษาและตำแหน่งช่างเทคนิค
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบตำแหน่ง นักส่งเสริมการศึกษาตำแหน่งช่างเทคนิคขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 (ตำแหน่ง... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง