Bootstrap Example

โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" และทรงเขียนความหมายให้ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี" โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ได้มีพระกระแสรับสั่งในเรื่องนี้ไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE โครงการ “เสื้อเพื่อน้องโรงเรียนธรรมิกวิทยา”
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญ ร่วมซื้อ  “เสื้อเพื่อน้องโรงเรียนธรรมิกวิทยา”            มี 3 สี  "สีม่วง สีส้ม สีเขียว"  มี 4... อ่านต่อ...
IMAGE แผนที่โรงเรียนธรรมิกวิทยา
วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560
                 การเดินทาง  :  จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2  (ธนบุรี-ปากท่อ)             ... อ่านต่อ...
IMAGE ช่องทางการบริจาคทุนทรัพย์
วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560
    "น้ำใจของท่านสานฝันคนตาบอดให้เรียนรู้และศึกษาสายวิทยาศาสตร์ " ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง