เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่  28  ธันวาคม  2560  เวลา  17.00  น.  ทางบ้านรื่นสุขจะจัดงานปีใหม่ให้กับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันส่งมอบความสุขในวันขึ้นปีใหม่ให้กับน้อง ๆ 

งานปใหม 524x600