อยากมีสุขภาพที่ดี  ต้องเริ่มจากการดูแลตัวเอง  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  "Run to share love for the blind 2019" วิ่งที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดสถานที่  สะสมระยะทาง  30 กิโลเมตรภายใน  30 วัน  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  084-3623860  หรือสนใจสมัครที่  คลิก