บริจาคออนไลน์

 
 

ขอเชิญท่านร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์

เนื่องด้วยทางบ้านรื่นสุขมีพื้นที่ในการใช้สอยอย่างจำกัด  และคำนึงถึงความสะดวก  ความสะอาด  ร่มรื่นภายในเป็นหลัก  และพื้นที่ทุกตารางเมตรต้องคุ้มค่าต่อการใช้สอย  ทางศูนย์ฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดทำหลังคาเอนกประสงค์ในบริเวณลานปูนระหว่างอาคารฝึกกิจกรรมและโรงอาหาร  ซึ่งเป็นบริเวณที่น้องๆ ตาบอดพิการซ้ำซ้อนใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ   ที่ผ่านมาไม่มีหลังคากันแดด  กันฝน  จึงทำให้ไม่สามารถไม่สะดวกต่อการใช้งานของคนตาบอด  ซึ่งทางศูนย์ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดทำหลังคาเอนกประสงค์  จึงขอเชิญท่านร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ดังกล่าว

สามารถสอบถามหรือแสดงความจำนงค์ได้ที่  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขานครนายก หรือโทร  037-381552  ได้ทุกวันตั้งแต่  8.00 - 17.00  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดผู้บริจาค

ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน