วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณบอย และคณะ มาร่วมกันตัดผมให้น้องๆ พร้อมทั้งบริจาคทุนทรัพย์และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านรื่นสุขค่ะ