สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

เลขที่ 55 หมู่ 9 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 037-381552 , 084-3623860

Line id : 0843623860

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,cThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

 

แผนที่การเดินทาง