สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

เลขที่ 55 หมู่ 9 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 037-381552 , 037-382249

โทรสาร : 037-381552

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

 

แผนที่การเดินทาง