วันที่ 30 มิถุนายน 2560 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมฯ ร่วมกับ คณะผู้บริหารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูร